demolithia.webblogg.se

Raise the horns..for metal!

Kategori: Allmänt

 
Om man är involverad i metalsfären får man uppleva både det ena och det andra.. Medlemsbyten till höger och vänster.."metaldemoner" som emellanåt switchar skepnad och intar en totalt differntiell position innan man hinner blinka. Att vara verksam i utkanten av "metalscenen" har föranlett till att en hel del akter och aktörer passerat revy.. mitt framför näsan...
Genom årens lopp har man inte bara fått chansen att föreviga några av dessa "metaldemoner" på bild, utan även fått ta del av doktrinala utsagor.. varav en del varit mer upplysande än andra.
Precis som vilken annan existerande bransch i dagsläget, kan man nog säga att metalbranschen lider av någon form  s.k "lågkonjunktur".
Inte för att skivförsäljningen direkt försämrats, piratkopiering och diverse andra gratis lyssnande via kanaler såsom youtube, spotify etc.till trots. Men mer ansvar har pålagts akterna själva för att sörja att budskapet de eftersträvar förmedla kommer upp till ytan istället för att riskera drunkna i vågskvalpet som bildas i efterdyningar av nuvarande maninstream.....
Och detta kan förmodligen ses som ett dilemma, eller nackdel, då merparten "okända" band sällan eller aldrig får chansen göra sina oheligt, mörka stämmor etc hörda, såvida det inte finns någon "eldsjäl" som blir lyrisk av att åhöra det presenterade materialet.. och skulle kunna försöka krossa massiva berg för att assistera sällsynta underjordiska varelser en bit framåt på den mörklagda stigen..
Det finns i dagens läge dessvärre alltför många "skimrande rockigt,thrashigt,svarta, dödsbringande"  förmågor, vilka står inför hot av elimenring om inget drastiskt sker...
Det är dessa ännu oupptäcka juveler som så småningom förmodligen kommer göra så att metalsfären kan fortsätta existera evolutionellt sett..och växa sig starkare i en alltmer urbaniserad omvärld..
Dagligen indoktrineras man av mänskliga och animaliska arter som är utrotningshotade.. Borde inte detsamma gälla dem som figurerar inom metalbranschen?
Ska musiker av alla de slag slå sig samman och bilda nån form fackförbund, för att göra sin röst hörd? Men dylikt finns väl redan?
Det finns de som figurerar i det dolda, och som kanske vill ha det så. Sen finns det de som tror sig vara förmer än andra, som på något vis tycks ha "glömt" hur det en gång var att vara okänd för allmänheten..
 
Slutligen vilja säga.. "Everything has a beginning..And as long as the Fire burns within..set the chaos, darkness and death free.." Ingen kan åstadkomma ett vinnande koncept, om man inte ger sig fan på att lyckas!
Och för att citera en fras från en tv-serie jag följt.. "Everything you can do, I can do better!" Det sistnämnda torde väl eventuellt inge nykomlingar inom metalsfären, mantra att följa, som kanske kan hysa bättre betingelser än det som hittills varit?
Raise the horns and bring Metal into the future!
 
NP: Valkyrja -  The Invocation Of Demise
 
På återseende
//Demolithia

Kommentarer


Kommentera inlägget här: